ניסיון

box
box
באינטרנט עכשיו
box_cap

החברים

box
box_cap

Groups

box
box_cap

Newsfeed

box
 • ניסיון הקבוצה החדשה שנוצרה
  אלעל
  כגדכדגכ דגכ דגכדג כדגכדגכ דגכדגכג
  נובמבר 28 '11 
 • Admin and ניסיון are now friends
   
  נובמבר 28 '11 
 • ניסיון הצטרפו לאתר שלנו! ( Avec le language Hebrew )
  נובמבר 28 '11 
box
Queries on page = 149  Queries exec time = 0.029  Page build time = 0.727  Memory usage = 19.76 MB  Peak memory usage = 20.24 MB
OW Debug - Vardump
array
(
  [0] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_config
    [execTime] => 0.000118970870972
  )
  [1] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_document WHERE `uri` = 'user/try' AND `isStatic` = 1 LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000357151031494
  )
  [2] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_plugin WHERE `isActive` = 1
    [execTime] => 8.51154327393E-5
  )
  [3] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_theme
    [execTime] => 0.000108003616333
  )
  [4] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_theme
    [execTime] => 0.000150918960571
  )
  [5] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_theme WHERE `id` = ?
    [execTime] => 9.48905944824E-5
  )
  [6] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_theme WHERE `id` = ?
    [execTime] => 8.10623168945E-5
  )
  [7] => array
  (
    [query] => DELETE FROM ow_base_theme_content WHERE `themeId` = 1
    [execTime] => 0.000302076339722
  )
  [8] => array
  (
    [query] => DELETE FROM ow_base_theme_master_page WHERE `themeId` = 1
    [execTime] => 7.20024108887E-5
  )
  [9] => array
  (
    [query] => DELETE FROM ow_base_theme_control WHERE `themeId` = 1
    [execTime] => 0.00049090385437
  )
  [10] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000306129455566
  )
  [11] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000126123428345
  )
  [12] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000120878219604
  )
  [13] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000249147415161
  )
  [14] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000143051147461
  )
  [15] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.00012993812561
  )
  [16] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.0001220703125
  )
  [17] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000117063522339
  )
  [18] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.00014591217041
  )
  [19] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000132083892822
  )
  [20] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.0001220703125
  )
  [21] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000118970870972
  )
  [22] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000117063522339
  )
  [23] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000123023986816
  )
  [24] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000134944915771
  )
  [25] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000137090682983
  )
  [26] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000121116638184
  )
  [27] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000120162963867
  )
  [28] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000115871429443
  )
  [29] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.0001380443573
  )
  [30] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_content` (`themeId`,`type`,`value`,`id`) VALUES (:themeId,:type,:value,:id)
    [execTime] => 0.000110149383545
  )
  [31] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_content` (`themeId`,`type`,`value`,`id`) VALUES (:themeId,:type,:value,:id)
    [execTime] => 9.58442687988E-5
  )
  [32] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_content` (`themeId`,`type`,`value`,`id`) VALUES (:themeId,:type,:value,:id)
    [execTime] => 0.000124931335449
  )
  [33] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_theme WHERE `id` = ?
    [execTime] => 8.70227813721E-5
  )
  [34] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_theme WHERE `id` = ?
    [execTime] => 5.29289245605E-5
  )
  [35] => array
  (
    [query] => DELETE FROM ow_base_theme_content WHERE `themeId` = 8
    [execTime] => 0.000303030014038
  )
  [36] => array
  (
    [query] => DELETE FROM ow_base_theme_master_page WHERE `themeId` = 8
    [execTime] => 0.000102043151855
  )
  [37] => array
  (
    [query] => DELETE FROM ow_base_theme_control WHERE `themeId` = 8
    [execTime] => 0.000757932662964
  )
  [38] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000302076339722
  )
  [39] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000141143798828
  )
  [40] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000119924545288
  )
  [41] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000133037567139
  )
  [42] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000133991241455
  )
  [43] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000126123428345
  )
  [44] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.00012993812561
  )
  [45] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000119924545288
  )
  [46] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000133037567139
  )
  [47] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000119924545288
  )
  [48] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000131845474243
  )
  [49] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000128030776978
  )
  [50] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000133991241455
  )
  [51] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000117063522339
  )
  [52] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000133991241455
  )
  [53] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000134944915771
  )
  [54] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000115156173706
  )
  [55] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000113964080811
  )
  [56] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000125169754028
  )
  [57] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000119924545288
  )
  [58] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000119209289551
  )
  [59] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_control` (`attribute`,`selector`,`defaultValue`,`type`,`themeId`,`key`,`section`,`label`,`description`,`id`) VALUES (:attribute,:selector,:defaultValue,:type,:themeId,:key,:section,:label,:description,:id)
    [execTime] => 0.000148057937622
  )
  [60] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_content` (`themeId`,`type`,`value`,`id`) VALUES (:themeId,:type,:value,:id)
    [execTime] => 0.000113010406494
  )
  [61] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_content` (`themeId`,`type`,`value`,`id`) VALUES (:themeId,:type,:value,:id)
    [execTime] => 9.58442687988E-5
  )
  [62] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_content` (`themeId`,`type`,`value`,`id`) VALUES (:themeId,:type,:value,:id)
    [execTime] => 8.79764556885E-5
  )
  [63] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_content` (`themeId`,`type`,`value`,`id`) VALUES (:themeId,:type,:value,:id)
    [execTime] => 9.79900360107E-5
  )
  [64] => array
  (
    [query] => INSERT INTO `ow_base_theme_content` (`themeId`,`type`,`value`,`id`) VALUES (:themeId,:type,:value,:id)
    [execTime] => 9.79900360107E-5
  )
  [65] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_theme WHERE `name` = 'graphite' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 9.01222229004E-5
  )
  [66] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_theme_content WHERE `themeId` = 8
    [execTime] => 0.000249147415161
  )
  [67] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_theme_master_page WHERE `themeId` = 8
    [execTime] => 4.60147857666E-5
  )
  [68] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_language ORDER BY `order` ASC LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000148057937622
  )
  [69] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_document WHERE `isStatic` = 1
    [execTime] => 0.000147104263306
  )
  [70] => array
  (
    [query] => 
			SELECT *
			FROM `ow_base_menu_item`
			WHERE `visibleFor` & ? AND `externalUrl` IS NULL AND `type` = 'main'
			ORDER BY `order` ASC
			LIMIT 1
    [execTime] => 8.51154327393E-5
  )
  [71] => array
  (
    [query] => 
			SELECT `mi`.*, `mi`.`key` AS `menu_key`, `d`.`class`, `d`.`action`, `d`.`uri`, `d`.`isStatic`
			FROM `ow_base_menu_item` AS `mi`
			LEFT JOIN `ow_base_document` AS `d` ON ( `mi`.`documentKey` = `d`.`key`)
			WHERE `mi`.`type` = :menuType
    [execTime] => 0.000109910964966
  )
  [72] => array
  (
    [query] => 
			SELECT `mi`.*, `mi`.`key` AS `menu_key`, `d`.`class`, `d`.`action`, `d`.`uri`, `d`.`isStatic`
			FROM `ow_base_menu_item` AS `mi`
			LEFT JOIN `ow_base_document` AS `d` ON ( `mi`.`documentKey` = `d`.`key`)
			WHERE `mi`.`type` = :menuType
    [execTime] => 7.5101852417E-5
  )
  [73] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `username` = 'try' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000478982925415
  )
  [74] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_authorization_group
    [execTime] => 0.00011682510376
  )
  [75] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_authorization_moderator
    [execTime] => 5.3882598877E-5
  )
  [76] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_authorization_moderator_permission
    [execTime] => 5.98430633545E-5
  )
  [77] => array
  (
    [query] => SELECT `id` FROM ow_base_authorization_role WHERE `name` = 'guest' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 6.69956207275E-5
  )
  [78] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_authorization_action
    [execTime] => 5.29289245605E-5
  )
  [79] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_authorization_permission
    [execTime] => 8.20159912109E-5
  )
  [80] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `id` IN('2')
    [execTime] => 7.89165496826E-5
  )
  [81] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_question WHERE `name` IN('realname')
    [execTime] => 5.50746917725E-5
  )
  [82] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_question_data WHERE `userId` IN('2') AND `questionName` IN('realname')
    [execTime] => 5.48362731934E-5
  )
  [83] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user_suspend WHERE `userId` = '2' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000220060348511
  )
  [84] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_newsfeed_follow WHERE `userId` = 0 AND `feedId` = 2 AND `feedType` = 'user' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000180959701538
  )
  [85] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user_disapprove WHERE `userId` = 2 LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000297069549561
  )
  [86] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user_suspend WHERE `userId` = 2 LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000201940536499
  )
  [87] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user_featured WHERE `userId` = 2 LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000148057937622
  )
  [88] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_place WHERE `name` = 'profile' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 5.00679016113E-5
  )
  [89] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_scheme
    [execTime] => 4.91142272949E-5
  )
  [90] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_component_place_cache WHERE `placeId` = '3' AND `entityId` = 0 LIMIT 0, 1
    [execTime] => 5.19752502441E-5
  )
  [91] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_component_place_cache WHERE `placeId` = '3' AND `entityId` = 0 LIMIT 0, 1
    [execTime] => 5.29289245605E-5
  )
  [92] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_place WHERE `name` = 'profile' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 4.6968460083E-5
  )
  [93] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_component_place_cache WHERE `placeId` = '3' AND `entityId` = '2' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000198841094971
  )
  [94] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_component_place_cache WHERE `placeId` = '3' AND `entityId` = '2' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 5.79357147217E-5
  )
  [95] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_avatar WHERE `userId` = '2' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.00036096572876
  )
  [96] => array
  (
    [query] => SELECT `userId`,`name`,`custom` FROM ow_base_authorization_user_role ur 
         LEFT JOIN ow_base_authorization_role r ON ur.roleId=r.id
         WHERE ur.userId IN('2') AND r.displayLabel=1 GROUP BY ur.userId
    [execTime] => 5.91278076172E-5
  )
  [97] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user_online WHERE `userId` = 2 LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000124931335449
  )
  [98] => array
  (
    [query] => ( SELECT `fr`.`userId` FROM `ow_friends_friendship` AS `fr`
      LEFT JOIN `ow_base_user_suspend` AS `us` ON ( `fr`.`userId` = `us`.`userId` )
      WHERE `fr`.`status` = :status1 AND `us`.`userId` IS NULL AND `fr`.`friendId` = :userId1
       )
      UNION ALL
      ( SELECT `fr`.`friendId` AS `userId` FROM `ow_friends_friendship` AS `fr`
      LEFT JOIN `ow_base_user_suspend` AS `us` ON ( `fr`.`friendId` = `us`.`userId` )
      WHERE `fr`.`status` = :status2 AND `us`.`userId` IS NULL AND `fr`.`userId` = :userId2
       )
      LIMIT :first, :count
      
    [execTime] => 0.000577926635742
  )
  [99] => array
  (
    [query] => SELECT SUM(`count`) AS `count` FROM (
      ( SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `ow_friends_friendship` AS `fr`
      LEFT JOIN `ow_base_user_suspend` AS `us` ON ( `fr`.`userId` = `us`.`userId` )
      WHERE `fr`.`status` = :status1 AND `us`.`userId` IS NULL AND `fr`.`friendId` = :userId1
       )
      UNION ALL
      ( SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `ow_friends_friendship` AS `fr`
      LEFT JOIN `ow_base_user_suspend` AS `us` ON ( `fr`.`friendId` = `us`.`userId` )
      WHERE `fr`.`status` = :status2 AND `us`.`userId` IS NULL AND `fr`.`userId` = :userId2
       )
      ) AS `temp`
    [execTime] => 0.000385999679565
  )
  [100] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `id` = ?
    [execTime] => 6.69956207275E-5
  )
  [101] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_avatar WHERE `userId` IN('1')
    [execTime] => 0.00014591217041
  )
  [102] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `id` IN('1')
    [execTime] => 0.000185966491699
  )
  [103] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `id` IN('1')
    [execTime] => 5.22136688232E-5
  )
  [104] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_question_data WHERE `userId` IN('1') AND `questionName` IN('realname')
    [execTime] => 0.000298023223877
  )
  [105] => array
  (
    [query] => SELECT `userId`,`name`,`custom` FROM ow_base_authorization_user_role ur 
         LEFT JOIN ow_base_authorization_role r ON ur.roleId=r.id
         WHERE ur.userId IN('1') AND r.displayLabel=1 GROUP BY ur.userId
    [execTime] => 0.000394105911255
  )
  [106] => array
  (
    [query] => SELECT COUNT(*) FROM ow_blogs_post WHERE `authorId` = '2' AND `isDraft` != 1
    [execTime] => 0.000591993331909
  )
  [107] => array
  (
    [query] => SELECT g.* FROM ow_groups_group g 
      INNER JOIN ow_groups_group_user u ON g.id = u.groupId 
      WHERE u.userId=:u LIMIT 0, 3
    [execTime] => 0.000324010848999
  )
  [108] => array
  (
    [query] => SELECT COUNT(*) FROM ow_links_link WHERE `userId` = '2'
    [execTime] => 0.00032901763916
  )
  [109] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_photo_album WHERE `userId` = '2' LIMIT 0, 3
    [execTime] => 0.000221014022827
  )
  [110] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_video_clip WHERE `status` = 'approved' AND `userId` = '2' ORDER BY `addDatetime` DESC LIMIT 0, 3
    [execTime] => 0.000208139419556
  )
  [111] => array
  (
    [query] => SELECT `e`.* FROM `ow_event_item` AS `e`
      LEFT JOIN `ow_event_user` AS `eu` ON (`e`.`id` = `eu`.`eventId`)
      WHERE `eu`.`userId` = :userId AND `eu`.`status` = :status AND ( `e`.`startTimeStamp` > :startTime OR ( `e`.`endTimeStamp` IS NOT NULL AND `e`.`endTimeStamp` > :endTime ) ) AND `e`.`whoCanView` = 1
      ORDER BY `startTimeStamp` LIMIT :first, :count
    [execTime] => 0.000308036804199
  )
  [112] => array
  (
    [query] => SELECT action.* FROM ow_newsfeed_action action
      INNER JOIN (

        SELECT DISTINCT cactivity.actionId FROM ow_newsfeed_activity cactivity
        INNER JOIN ow_newsfeed_action_feed caction_feed ON cactivity.id=caction_feed.activityId
        WHERE cactivity.status=:s AND cactivity.activityType=:ac AND cactivity.timeStamp<:st AND cactivity.privacy=:peb AND caction_feed.feedType=:ft AND caction_feed.feedId=:fi AND cactivity.visibility & :v

      ) cactivity ON action.id = cactivity.actionId

      INNER JOIN ow_newsfeed_activity activity ON action.id = activity.actionId
      INNER JOIN ow_newsfeed_action_feed action_feed ON activity.id=action_feed.activityId

      LEFT JOIN ow_newsfeed_activity pactivity ON activity.actionId = pactivity.actionId
        AND (pactivity.status=:s AND pactivity.activityType=:ac AND pactivity.privacy!=:peb AND pactivity.visibility & :v)

      WHERE pactivity.id IS NULL AND activity.status=:s AND activity.timeStamp<:st AND activity.privacy=:peb AND action_feed.feedType=:ft AND action_feed.feedId=:fi AND activity.visibility & :v
      GROUP BY action.id ORDER BY MAX(activity.timeStamp) DESC LIMIT 0, 10
    [execTime] => 0.00144910812378
  )
  [113] => array
  (
    [query] => SELECT COUNT(DISTINCT activity.actionId) FROM ow_newsfeed_activity activity
      INNER JOIN ow_newsfeed_action_feed action_feed ON activity.id=action_feed.activityId

      LEFT JOIN ow_newsfeed_activity pactivity ON activity.actionId = pactivity.actionId
        AND (pactivity.status=:s AND pactivity.activityType=:ac AND pactivity.privacy!=:peb AND pactivity.visibility & :v)

      WHERE pactivity.id IS NULL AND activity.status=:s AND activity.activityType=:ac AND activity.privacy=:peb AND action_feed.feedType=:ft AND action_feed.feedId=:fi AND activity.visibility & :v
    [execTime] => 0.000623941421509
  )
  [114] => array
  (
    [query] => SELECT activity.* FROM ow_newsfeed_activity activity
      INNER JOIN ow_newsfeed_action_feed action_feed ON activity.id=action_feed.activityId
      WHERE activity.actionId IN ( 6, 5, 4 ) AND activity.status=:s AND activity.privacy=:peb AND action_feed.feedType=:ft AND action_feed.feedId=:fi AND activity.visibility & :v
      ORDER BY activity.timeStamp DESC
    [execTime] => 0.000525951385498
  )
  [115] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_avatar WHERE `userId` IN('2','1')
    [execTime] => 0.000205039978027
  )
  [116] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `id` IN('2','1')
    [execTime] => 0.00016188621521
  )
  [117] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `id` IN('2','1')
    [execTime] => 6.38961791992E-5
  )
  [118] => array
  (
    [query] => SELECT `userId`,`name`,`custom` FROM ow_base_authorization_user_role ur 
         LEFT JOIN ow_base_authorization_role r ON ur.roleId=r.id
         WHERE ur.userId IN('2','1') AND r.displayLabel=1 GROUP BY ur.userId
    [execTime] => 0.000360012054443
  )
  [119] => array
  (
    [query] => SELECT COUNT(*) FROM ow_groups_group_user WHERE `groupId` = 1 AND `privacy` = 'everybody'
    [execTime] => 8.58306884766E-5
  )
  [120] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_authorization_group WHERE `name` = 'groups' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000358104705811
  )
  [121] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_authorization_action WHERE `name` = 'add_comment' AND `groupId` = '12' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000164031982422
  )
  [122] => array
  (
    [query] => SELECT COUNT(*) FROM `ow_base_comment` AS `c`
			LEFT JOIN `ow_base_comment_entity` AS `ce` ON ( `c`.`commentEntityId` = `ce`.`id` )
			WHERE `ce`.`entityType` = :entityType AND `ce`.`entityId` = :entityId
			
    [execTime] => 0.000369071960449
  )
  [123] => array
  (
    [query] => SELECT `c`.* FROM `ow_base_comment` AS `c`
			LEFT JOIN `ow_base_comment_entity` AS `ce` ON ( `c`.`commentEntityId` = `ce`.`id` )
			WHERE `ce`.`entityType` = :entityType AND `ce`.`entityId` = :entityId
			ORDER BY `createStamp` DESC
			LIMIT :first, :count
    [execTime] => 0.000286102294922
  )
  [124] => array
  (
    [query] => SELECT COUNT(*) FROM `ow_base_comment` AS `c`
			LEFT JOIN `ow_base_comment_entity` AS `ce` ON ( `c`.`commentEntityId` = `ce`.`id` )
			WHERE `ce`.`entityType` = :entityType AND `ce`.`entityId` = :entityId
			
    [execTime] => 0.000121831893921
  )
  [125] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_newsfeed_like WHERE `entityType` = 'group' AND `entityId` = 1
    [execTime] => 0.000312089920044
  )
  [126] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_authorization_group WHERE `name` = 'friends' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000330924987793
  )
  [127] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_authorization_action WHERE `name` = 'add_comment' AND `groupId` = '10' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000137090682983
  )
  [128] => array
  (
    [query] => SELECT COUNT(*) FROM `ow_base_comment` AS `c`
			LEFT JOIN `ow_base_comment_entity` AS `ce` ON ( `c`.`commentEntityId` = `ce`.`id` )
			WHERE `ce`.`entityType` = :entityType AND `ce`.`entityId` = :entityId
			
    [execTime] => 0.000247955322266
  )
  [129] => array
  (
    [query] => SELECT `c`.* FROM `ow_base_comment` AS `c`
			LEFT JOIN `ow_base_comment_entity` AS `ce` ON ( `c`.`commentEntityId` = `ce`.`id` )
			WHERE `ce`.`entityType` = :entityType AND `ce`.`entityId` = :entityId
			ORDER BY `createStamp` DESC
			LIMIT :first, :count
    [execTime] => 0.000188827514648
  )
  [130] => array
  (
    [query] => SELECT COUNT(*) FROM `ow_base_comment` AS `c`
			LEFT JOIN `ow_base_comment_entity` AS `ce` ON ( `c`.`commentEntityId` = `ce`.`id` )
			WHERE `ce`.`entityType` = :entityType AND `ce`.`entityId` = :entityId
			
    [execTime] => 0.000102043151855
  )
  [131] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_newsfeed_like WHERE `entityType` = 'friend_add' AND `entityId` = 1
    [execTime] => 0.000211000442505
  )
  [132] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_authorization_group WHERE `name` = 'base' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000118970870972
  )
  [133] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_authorization_action WHERE `name` = 'add_comment' AND `groupId` = '6' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 5.19752502441E-5
  )
  [134] => array
  (
    [query] => SELECT COUNT(*) FROM `ow_base_comment` AS `c`
			LEFT JOIN `ow_base_comment_entity` AS `ce` ON ( `c`.`commentEntityId` = `ce`.`id` )
			WHERE `ce`.`entityType` = :entityType AND `ce`.`entityId` = :entityId
			
    [execTime] => 0.000377893447876
  )
  [135] => array
  (
    [query] => SELECT `c`.* FROM `ow_base_comment` AS `c`
			LEFT JOIN `ow_base_comment_entity` AS `ce` ON ( `c`.`commentEntityId` = `ce`.`id` )
			WHERE `ce`.`entityType` = :entityType AND `ce`.`entityId` = :entityId
			ORDER BY `createStamp` DESC
			LIMIT :first, :count
    [execTime] => 0.000160217285156
  )
  [136] => array
  (
    [query] => SELECT COUNT(*) FROM `ow_base_comment` AS `c`
			LEFT JOIN `ow_base_comment_entity` AS `ce` ON ( `c`.`commentEntityId` = `ce`.`id` )
			WHERE `ce`.`entityType` = :entityType AND `ce`.`entityId` = :entityId
			
    [execTime] => 0.000133991241455
  )
  [137] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_newsfeed_like WHERE `entityType` = 'user_join' AND `entityId` = 2
    [execTime] => 0.000265836715698
  )
  [138] => array
  (
    [query] => SELECT `question`.* FROM `ow_base_question` as `question`

          LEFT JOIN `ow_base_question_section` as `section`
              ON ( `question`.`sectionName` = `section`.`name` AND `question`.`sectionName` != '' AND `question`.`sectionName` IS NOT NULL )

          WHERE ( `question`.`accountTypeName` = '' OR `question`.`accountTypeName` IS NULL OR `question`.`accountTypeName` = :accountTypeName )
                 AND `question`.`onView` = '1' 
          ORDER BY IF( `section`.`name` IS NULL, 0, 1 ), `section`.`sortOrder`, `question`.`sortOrder` 
    [execTime] => 0.000174045562744
  )
  [139] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `id` IN('2')
    [execTime] => 5.60283660889E-5
  )
  [140] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_question WHERE `name` IN('sex','match_sex','relationship','joinStamp','9221d78a4201eac23c972e1d4aa2cee6','c441a8a9b955647cdf4c81562d39068a')
    [execTime] => 6.103515625E-5
  )
  [141] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_question_data WHERE `userId` IN('2') AND `questionName` IN('relationship','9221d78a4201eac23c972e1d4aa2cee6','c441a8a9b955647cdf4c81562d39068a','sex','match_sex','realname')
    [execTime] => 0.00233602523804
  )
  [142] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_question_value WHERE `questionName` IN('realname','sex','match_sex','relationship','joinStamp','9221d78a4201eac23c972e1d4aa2cee6','c441a8a9b955647cdf4c81562d39068a') ORDER BY questionName, sortOrder
    [execTime] => 6.69956207275E-5
  )
  [143] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_question_value WHERE `questionName` = 'sex' ORDER BY sortOrder
    [execTime] => 7.9870223999E-5
  )
  [144] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_question_value WHERE `questionName` = 'match_sex' ORDER BY sortOrder
    [execTime] => 5.19752502441E-5
  )
  [145] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_question_value WHERE `questionName` = 'relationship' ORDER BY sortOrder
    [execTime] => 4.88758087158E-5
  )
  [146] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_question_account_type ORDER BY sortOrder
    [execTime] => 6.38961791992E-5
  )
  [147] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_theme WHERE `name` = 'graphite' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000166893005371
  )
  [148] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_language
    [execTime] => 0.000169038772583
  )
)

Type: Array
  				
OW Debug - Vardump
8

Type: Integer
  				
OW Debug - Vardump
array
(
  [73] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `username` = 'try' LIMIT 0, 1
    [execTime] => 0.000478982925415
  )
  [80] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `id` IN('2')
    [execTime] => 7.89165496826E-5
  )
  [100] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `id` = ?
    [execTime] => 6.69956207275E-5
  )
  [102] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `id` IN('1')
    [execTime] => 0.000185966491699
  )
  [103] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `id` IN('1')
    [execTime] => 5.22136688232E-5
  )
  [116] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `id` IN('2','1')
    [execTime] => 0.00016188621521
  )
  [117] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `id` IN('2','1')
    [execTime] => 6.38961791992E-5
  )
  [139] => array
  (
    [query] => SELECT * FROM ow_base_user WHERE `id` IN('2')
    [execTime] => 5.60283660889E-5
  )
)

Type: Array